فرق BEP2 با ERC20 چیست و کدام را انتخاب کنیم؟

245
در این ویدیو آموزشی به تفاوت استاندارد BEP2 و ERC20 پرداخته شده و بررسی می شود که هر کدام چه ویژگی دارند و کدام را انتخاب کنیم.
https://omidfadavi.me/bep2-vs-erc20/