ناسا هلی کوپتر به مریخ می فرستد

778
ناسا تصمیم دارد در ماموریت مریخ همراه کاوشگر، هلی کوپتر خودکار نیز به این سیاره بفرستد.
موبنا
موبنا 1 دنبال کننده