سجاد کاظم زاده شاگرد محمدحسین قنبرپور 2

526
در تورنمنت بین المللی بلغارستان که با حضور ۲۹ کشور دنیا برگزار میشود کاظم زاده در مرحله نیمه نهابی بوکسور میزبان را یکطرفه کرد و به فینال راه یافت