مصرف پروتئین وی برای چاقی یا لاغری جواب میده؟

11
اینکه مکمل وی برای هر هدفی اثر داشته باشه یا نه، به رژیم غذایی تو بستگی داره.
اگر قصد اضافه کردن وزن داشته باشی و رژیم غذاییت پروتئین کافی را برات تامین کنه، مکمل وی فقط چربی بدنت رو افزایش میده.
اگر هم قصد لاغری داشته باشی، باید بررسی کنی ببینی رژیم غذایی پروتئین کافی تامین میکنه یا نه؟
بطور کلی اینکه مکمل وی اثر بخشی داره یا نه به این بستگی داره که رژیمت پروتئین کافی داره یا نه؟
اگر از رژیمت به اندازه کافی پروتئین دریافت نکنی، مصرف مکمل وی میتونه کمک کننده باشه.