شاخص ترس و طمع چیست و چه کاربردی دارد؟

238
در این ویدیو آموزشی به بررسی یکی از پرکاربردترین شاخص ها در بحث روانشناسی بازار ارز دیجیتال پرداخته شده و نحوه استفاده از آن جهت خرید و فروش توضیح داده می شود.
https://omidfadavi.me/what-is-fear-and-greed/