• 411

    آموزش درمان با فشار نقاط جادویی بدن

    در این مجموعه بیاموزید نقاطی که در بدن وجود دارد و با سوزن در طب سوزنی تحریک میشوند را با فشار صحیح تحریک و بیماریها را درمان کنید.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی