• 118

    سقف متحرک کششی

    مهمترین وجه تمایز سازه های کششی با سایر سازه ها ، قابلیت کاربرد همزمان ویژگی کششی ومتحرک آن می باشد

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی