قالیشویی مرکز تهران

194
سفارشات بعد از 48 ساعت لول و کاور شده درب منزل تحویل داده میشود .

قالیشویی راگا دارای تجهیزات روز میباشد که سرعت کار و کیفیت را دو چندان می کند.
شستشو با رعایت اصول مذهبی قیمت ثابت، فاکتور شفاف و برای همه یکسان رفوگری - مرمت و بازسازی آسیب دیده ، پوسیده، بیدخورده دارکشی ، پرداخت و پرز گیری -چرم دوزی -شیرازه دوزی اصلاح نقشه
شماره تماس مرکز تهران :88569728-86018048