• 135

    آموزش انتخاب مناسب ترین مدل تحلیل چندمتغیره

    یکی از مهمترین دغدغه های دانشجویان انتخاب مدل مناسب برای تحزیه و تحلیل متغیرها است. شما با این آموزش یاد می گیرید که چگونه مدل مناسب را انتخاب کنید. برای دانلود رایگان این آموزش به فرازدرس مراجعه کنید www.farazdars.ir

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی