آموزش انتخاب مناسب ترین مدل تحلیل چندمتغیره

286
یکی از مهمترین دغدغه های دانشجویان انتخاب مدل مناسب برای تحزیه و تحلیل متغیرها است. شما با این آموزش یاد می گیرید که چگونه مدل مناسب را انتخاب کنید.
برای دانلود رایگان این آموزش به فرازدرس مراجعه کنید
www.farazdars.ir
farazdars
farazdars 0 دنبال کننده