جلسه اول دوره هدف گذاری حرفه‌ای

170
همه ما توی زندگی دست و پا میزنیم اما اگر این دست و پا زدن غیر اصولی باشه فقط باعث غرق شدنمون میشه. هدف گذاری دقیقا به ما یاد میده چطور اصولی و مثل یک شناگر ماهر روی آب شناور بمونیم و غرق نشیم. جلسه اول دوره هدفگذاری تقدیم به شما
برای اطلاعات بیشتر درباره این دوره لینک زیر رو دنبال کنید:
https://zehnology.com/product/professional-targeting/
1 سال پیش
# هدف
zehnology
zehnology 0 دنبال کننده