• 367

    کدام سهمیه منطقه بهتر است ؟ منطقه 1 ، 2 یا 3

    یکی از سهمیه های کنکور سراسری سهمیه مناطق است . نحوه دسته بندی سهمیه مناطق در کنکور سراسری به این صورت است که داوطلبان بر اساس سه سال آخر دبیرستان و میزان دسترسی آن ها به امکانات آموزشی در یکی از سهمیه مناطق یک دو یا سه قرار می گیرند . در این صفحه به بررسی ویدیویی کدام سهمیه منطقه بهتر است ؟ منطقه 1 ، 2 یا 3 پرداخته ایم .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی