دوره آموزشی لینوکس LPIC3 کد 303

181
سر فصل دوره

سر فصل های دوره آموزشی امنیت سرورهای لینوکسی

پارت اول : معرفی دوره

پارت دوم : امنیت وب سرورهای لینوکس

پارت سوم : پیکربندی فایروال در لینوکس

پارت چهارم : نصب و پیکربندی آنتی ویروس و آنتی شلر

پارت پنجم : نصب و پیکربندی Mod Security

پارت ششم : راهکارهای عملی و مناسب جهت جلوگیری از حملات DDOS

پارت هفتم : بررسی ابزار Rootkit hunter

پارت هشتم : محدود کردن دسترسی در لینوکس

امن سازی پوشه tmp/

امن سازی پوشه var/

پارت نهم : ایمن سازی Apache/HTTP/HTTPS

پارت دهم : امنیت پروتکل SSH

پارت یازدهم : امنیت سرویس های لینوکس

ایمن سازی سرویس دهنده PHP

ایمن سازی BIND/DNS

ایمن سازی سرویس FTP

ایمن سازی سرویس Mail

ایمن سازی سرویس دهنده SQL

پارت دوازدهم : مانیتورنیگ سرورهای لینوکسی

پارت سیزدهم : راهکارهای عملی جهت جلوگیری از Bypass سرور

پارت چهاردهم : جلوگیری از سیمیلینک خوردن و روت شدن سرور
rashvandmousa
rashvandmousa 0 دنبال کننده