داغترین‌ها: #المپیک

بهترین دستیار هوشمند صوتی سال 98 در هوشمندسازی ساختمانها

141
شرکت ساختمان هوشمند اکسون مبین ارائه کننده انواع سیستم های هوشمند ساختمانی و هتلی (https://www.exonsmart.com)