• 113

    کاربرد hope در جملات

    یکی از کاربردهای hope در جمله برای بیان معنی و مفهوم آینده است.برای چنین کاربردی بعد از hope فعل به شکل حال ساده به کار می رود.برای منفی کردن هم بخش دوم جمله را منفی می کنیم .برای این که دقیق تر با این کاربرد hope آشنا شوید ویدئو را تا انتها مشاهده کنید. آموزش زبان انگلیسی کاربردی با سهیل سام https://soheylenglish.ir/


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی