• 175

    مكانيسم بلع

    ٦- ٠٢١٧٧٧٣٤٤٥٦- www.goftardarmanii.ir مكانيسم بلع، مشكلات در بلع، دلايل دشواري در بلع، بيماري اختلال در بلع، درمان بيماريهاي بلع، اختلال بلع در كودكان، كلينيك گفتار درمانی و كارمانی مهسا مقدم

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی