لطفا به موقع و به جا حرف بزن!

742
زبان هم مثل بقیه اعضای بدن باید به اندازه و به موقع حرکت کند.چه جاهایی که سکوت نشانه شخصیت است نه حرف زدن.
razesade
razesade 2 دنبال کننده