دموی SarvCRM

244
محتوای ویدیو:
– SarvCRM در یک نگاه
– روند مدیریت روزانه ی اطلاعات نرم افزار
– دریافت گزارشات روزانه و تحلیلی
– ثبت ارتباط با مشتریان و دیگر کاربران
https://sarvcrm.com
SarvCRM
SarvCRM 0 دنبال کننده