ویدئوی طناب بازی با مار مرده توسط کودکان ویتنامی وایرال شده

375
تنوع زیستی در ویتنام زیاد است و تنها 37 نوع مار در این کشور وجود دارد
Jazabtarin
Jazabtarin 0 دنبال کننده