• 238

    آموزش حسابداری -رزومه و سوابق در استخدام حسابداری

    آموزش حسابداری -رزومه و سوابق در استخدام حسابداری یکی از موارد مهم در رزومه استخدامی سابقه می باشد و اگر سابقه نداشته باشید چه باید کرد؟!در این فیلم به آن پاسخ داده شده است


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی