پازل سه بعدی اریگا، قلب

138
قلب طرح 6، سرگرمی درکنار خانواده.
این پازل رو میشه با مقوای براق ساخت یا با رنگ براق رنگ آمیزی کرد، پیشنهاد ما استفاده از مقوای گرم بالا (200 یا 220 ) گرم هست.
origa
origa 1 دنبال کننده