• 419

    متاسفانه جوری جناب آقای دکتر حسن روحانی از گران شدن بنزین مطلع میشه و صحبت می‌ کنه... که مستر بین از خشک کردن گالری عکساش از کف منزل ...!!!! %

    www.namayesh.com www.google.com www.yahoo.com www.namayesh.com/public www.yahoo.com www.tamasha.com/v/NB4ba www.google.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی