• 113

    چگونگى تغيير نظر ديگران

    ذهن انسان در برابر هر آنچه كه با فشار بخواهد به آن تحميل شود مقاومت ميكند. پس اگر مى خواهيد با استدلال كسى را تغيير دهيد بايد اين مقاومت را كاهش دهيد. راهكارهاى متفاوتى براى كاهش اين مقاومت وجود دارد: ١- با فرد مورد نظر همدلى كنيد ٢- جنبه هاى مثبت و منفى استدلال را به فرد گفته تا بتواند به ما اعتماد كند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی