داغترین‌ها: #انتخابات

شرايط تست خواب موفق

224
يكى از سوالات رايج مراجعين اين است كه اگر در شب تست خواب نتوانيم بخوابيم چه بايد كرد؟ اين اتفاق باعث ميشود كه تست خوابتان تكرار شود ولى در واقعيت احتمال وقوع اين اتفاق بسيار اندك ميباشد. اگر نكاتى را كه پزشك به شما يادآورى ميكند را رعايت كنيد حتماً تست خواب موفقى خواهيد داشت.