داغترین‌ها: #انتخابات

آموزش دانلود فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی خاک

19
آموزش جامع و کاربردی آموزش دانلود فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی خاک. برای دانلود ازلینک زیر استفاده کنید.
https://srs-gis.ir/product/download-soil-physical-and-chemical-factors/
چهار پارامتر خاک اندازه گیری شده در این آموزش
محاسبه پارامترهای فیزیکی خاک
محاسبه پارامترهای شیمیایی خاک
محاسبه گروه بندی های خاک
محاسبه پارامترهای مشتق شده
Arman samadi
Arman samadi 0 دنبال کننده