داغترین‌ها: #المپیک

خلاصه بازی بایرن مونیخ - دورتموند

32
این بازی در تاریخ 16 اسفند 99 برگزار شد.
Milad Beiki
Milad Beiki 61 دنبال کننده

efef efef

4 ماه پیش
برای خرید شیمی مبتکران دوازدهم بهمن بازرگان جلد دوم حتما به اف اف مراجعه کنید این کتاب کمک درسی دارای ویژگی هایی میباشد. مانند :تعداد تست های زیاد این کتاب ، سازمان دهی تست ها بر اساس درسنامه ی مربوطه ، دارا بودن درسنامه ی مختصر این کتاب بسیار در روند یادگیری دانش آموزان پایه دوازدهم و همچنین افرادری که برای آزمون سراسری خودشان را آماده میکنند بسیار مفید میباشد. https://efef.ir/%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85