اپراتور اسلایدینگ+24 الماس در

62
جدیدترین سیسستم اپراتور شیشه برقی ارائه شده توسط شرکت الماس در است. مرکز کنترل این سیستم اپراتور ریلی درب اتوماتیک 24+، مرکز کنترل اپراتور شیشه برقی دانکر است که در مطالب مربوط به مرکز کنترلها به طور کامل توضیح داده شد. مجهز بودن به صفحه نمایش دیجیتالی، قابلیت تشخیص برخورد با مانع، امکان نصب کلید خروج اضطراری، اپراتور ریلی درب اتوماتیک 24+ با قابلیت نصب باتری پشتیبان، امکان اتصال چشمی بین درب و دو عدد رادار، امکان اتصال به دستگاه کنترل تردد و پشتیبانی از دو نوع قفل faile safe و faile lock ، از جمله قابلیت ه
www.almas-door.com
www.almas-doors.com
www.almasdoors.com
09124723785
almasdoors
almasdoors 0 دنبال کننده