توضیحات محمود خسروی نماینده ایران در نشست سال2006 ژنو

297
براساس آن مقررات تحت عنوان 120 کشور از جمله ایران متعهد شدند تا 17 مه سال 2015 میلادی پخش رادیو تلویزیونی خود را به طور کامل از آنالوگ به دیجیتال تبدیل کنند و فرکانس‌های 700 و 800 را آزاد نمایند. پنج سال از این تاریخ گذشته، اما هنوز صدا و سیما فرکانس‌های مزبور را جهت توسعه زیرساخت‌های موبایلی کشور آزاد نکرده است.

این در حالی است که تا سال 2018 بیش از 100 کشور از جمله چند کشور منطقه به این تعهد خود عمل کرده اند.
1 سال پیش
موبنا
موبنا 1 دنبال کننده