فیلم ریاضی هفتم فصل اول

231
دوره پیش رو به آموزش ریاضی هفتم ، دوره اول متوسطه می پردازد. برای مشاهده ادامه آموزش ها به سایت عینکی به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://einaky.com/downloads/category/product/haftom/

مدرس: مهندس شهربانو دوستی
beyamooz
beyamooz 0 دنبال کننده