تولد طارمی با حضور سحر قریشی

329
ویدئوی کمتر دیده شده از تولد مهدی طارمی در مسابقه «سیزده شمالی» با حضور سحر قریشی و هنرمندان در فضای مجازی منتشر شده است.