سرعت بالای انتقال ویروس کرونا در سویه جدید

14
تشریح سرعت بالای انتقال ویروس در سویه جدید کرونا
Milad
Milad 640 دنبال کننده