ازدواج دختر در صورت فوت پدر

274
ازدواج دختر باکره منوط به داشتن اجازه از پدر یا جد پدری او می باشد . برای دانستن اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل به وبسایت ما مراجعه نمایید http://nolo.asia تماس با مشاور حقوقی 02188401560