تراز کردن ماشین لباسشویی

11
تراز کردن ماشین لباسشویی را میتوان اولین قدم پس از خرید دستگاه دانست. تراز نبودن لباسشویی میتواند آسیب‌های جدی به دستگاه وارد نماید. ماشین لباسشویی به گونه ای طراحی شده است که روی یک سطح ثابت و بدون هیچ گونه لرزشی کار کند. یکی از مشکلات هر ماشین لباسشویی لرزش آن در حین کار است. در این مقاله به آموزش نحوه صحیح تراز کردن ماشین لباسشویی میپردازیم.
https://ipemdad.com/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C/
ipemdad
ipemdad 5 دنبال کننده