بازسازی فضاهای خالی عکس با هوش مصنوعی

827
یک شرکت آمریکایی، سیستم یادگیری عمیقی برای بازسازی فضاهای خالی عکس ابداع کرده است.
موبنا
موبنا 1 دنبال کننده