• 793

    بازسازی فضاهای خالی عکس با هوش مصنوعی

    یک شرکت آمریکایی، سیستم یادگیری عمیقی برای بازسازی فضاهای خالی عکس ابداع کرده است.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی