• 137

    آموزش بخش مالی طرح کسب و کار در اکسل

    اگر می خواهید طرح کسب و کار رو بنویسید و با بخش مالی و محاسبات آن آسنایی ندارید حتما این موزش را در فرازدرس تهیه کنید farazdars.ir

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی