دکتر فخرالدین سیفی ،امید از نون شب واجبتره ...

229
✅در شرایط بد اقتصادی میشود رشد کرد، می شود اوضاع را بهتر کرد !
✅کاندید یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ✅کد انتخاباتی:۵۵١٢ .