مردن برای زنده ماندن - Dying To Survive 2018

343
سینمایی - مردن برای زنده ماندن - Dying To Survive 2018 - مردی جوان به نام چنگ یونگ که صاحب داروخانه‌ای کوچک در کشور چین می‌باشد ، طی ماجراها و اتفاقاتی به تنها فروشنده‌ی یک داروی هندی ارزان برای مبارزه با لوسمی مزمن مغز استخوان در چین تبدیل می‌شود و ... - Gap.im/nama66
sahan
sahan 18 دنبال کننده