تریلر ۱ فیلم کوتاه رخنه (۱۳۹۸)

122
تیزر فیلم کوتاه رخنه تیزر تریلر Rekhne Rekhne Sneak Teaser Trailer Short film
• فیلمی از سبحان بابائی پارسا زاهدی
- رسول صوری - پوریا سعیدیان - الهام شیخ‌علیزاده - سبحان بابائی - پارسا زاهدی - سبحان بابائی با همزه - علیرضا سلطانعلی - هادی بهبهانی - وحید صحراگرد بهترین فیلم کوتاه برگزیده فیلمبرداری‌شده در تابستان و پاییز ۱۳۹۷ ، مراحل پس‌تولید و ارائه در پاییز ۱۳۹۸
SobhanBabaei
SobhanBabaei 0 دنبال کننده