• 192

    بررسی ویدیویی دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری

    داوطلبان مجاز به انتخاب رشته محل های دانشگاه های سراسری با مطالعه دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری از شرایط و ضوابط شرکت در این مرحله با خبر شده و می بایست بر اساس آن فرم اینترنتی مربوطه را تکمیل نمایند . در این صفحه به بررسی ویدیویی دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 می پردازیم .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی