بررسی ویدیویی دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری

230
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته محل های دانشگاه های سراسری با مطالعه دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری از شرایط و ضوابط شرکت در این مرحله با خبر شده و می بایست بر اساس آن فرم اینترنتی مربوطه را تکمیل نمایند . در این صفحه به بررسی ویدیویی دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 می پردازیم .
heyvagroup
heyvagroup 0 دنبال کننده