ویدئو‌ کامل توضیحات ساسان پرکان در مورد اتفاقات اخیر

1,424
ویدئو‌ کامل توضیحات ساسان پرکان: من به دعوت برنامه"عصر جدید" به تهران آمدن و ابتدا مهمان این برنامه بودم
(متاسفانه ویدئویی که دیروز در فضای مجازی منتشر شد، مقطع و دستکاری شده بود)