دعوت‌نامه خادمی امام رضا (ع) در دهه آخر صفر

5
گره‌گشایی از کار مردم با شعار "همه خادم‌الرضاییم؛ نجات انسان، رسم مسلمانی"

دبیرخانه بین المللی امام رضا علیه السلام و علوم روز: science.imamreza.ac.ir

مرکز تحقیقات کاربردی تربیت و تبلیغ دینی امام رضا علیه السلام: tarbiat.imamreza.ac.ir