• 196

    سرقت ژنتیکی زعفران ایران

    دکتر علی کرمی از متخصصین علم ژنتیک در برنامه تلویزیونی عصر اظهار داشت یک شرکت سوئیسی اقدام به استفاده غیرقانونی از ژنوم زعفران ایران به منظور تولید اسانس زعفران با همان ویژگی های زعفران اصل ایرانی کرده است. بی توجهی به ثبت مالکیت معنوی زعفران ایران، باعث خواهد شد در آینده ای نه چندان دور ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده زعفران برای صادرات زعفران خود از سایر کشورها اجازه بگیرد. زعفران مارکت، مرجع نیازمندیهای بازار زعفران ایران: آدرس سایت: www.zaferan.market اینستاگرام: zaferanmarket@


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی