انتخاب مهم بین استراتژی بازاریابی و تاکتیک بازاریابی

62
سید حمیدرضا عظیمی مدرس بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ در این ویدیو به تبیین تفاوتهای بازاریابی استراتژیک و بازاریابی تاکتیکی می پردازد که شناخت تفاوت بین این دو می تواند بسیار به شما کمک کند.
تلفن دفتر دکتر عظیمی : 02122968244
https://hamidazimi.ir