• 166

    آموزش تست کنتور برق توسط مهندس امیر مبشراقدم در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

    آموزش تست کنتور برق توسط مهندس امیر مبشراقدم در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ شرکت طرح آزمایان قزوین با استفاده از تجارب کارشناسان کنتور برق و مهندسی مجدد دستگاه های تست کنتور خارجی، با شناخت از امکانات و نیازها پیرو آن، دستگاهی با استفاده از امکانات داخلی و در دسترس بدون نیاز به قطعه خاص خارجی و انحصاری در سال 1378 دستگاه های تست مجهز به دوربین و محاسبه گر دیجیتال برای کنتور الکترومکانیکی تکفاز و سه فاز طراحی و ارایه کرد و اولین دستگاه در منطقه برق پاسداران نصب شد و با ورود کنتور های دیجیتال به عرصه برق کشور و متناسب با نیازها در سال 1381 دستگاه های تست برای انواع کنتور های الکترومکانیکی و دیجیتال معرفی و در شرکتهای توزیع برق بکارگرفته شد و در ادامه با بهبود مستمر دستگاههای منصوبه علاوه بر شرکتهای توزیع دیگر درکلیه مناطق شرکتهای توزیع برق تهران بزرگ و شرکت توزیع برق استان تهران تا حال بهره برداری میشود . .مهندس امیر مبشراقدم شرکت طرح آزمایان قزوین .TAQ.CO entwickelt und fertigt Systeme zur Erzeugung, Messung, Prüfung und Kalibrierung elektrischer Größen und vertreibt sie IRAN . Zu unseren Kunden gehören renommierte Unternehmen der Elektrizitätsversorgung und Messwandlerherstellung. TAQ.CO ist ein unabhängiges und mitarbeitergeführtes Unternehmen. Elektrik Sayaçlarının hassasiyet değerleri kanun ve mevzuatlarda belirlenen tarihlerde ya da istenilen zamanlarda ölçülmesi gerekmektedir. Bu ölçümler şirketimizdeki Sabit Sayaç Ayar İstasyonunda yapılabildiği gibi Sahada sayacın bulunduğu noktaya gidilerek yerinde de Taşınabilir Sayaç Test Ekipmanları ile de yapılabilmektedir.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی