• 925

    مصاحبه با دکتر جعفر اسدالله پور - تغذیه بیماران دیابتی

    مصاحبه با دکتر جعفر اسدالله پور - تغذیه بیماران دیابتی :وب سایت دکتر سوشا شما را به دیدن این ویدئو با موضوع عوارض خطرناک بیماری دیابت توسط دکتر اسدلله پور دعوت مینماید. www.drsosha.com


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی