شنا در زمستان

141
سینمایی --شنا در زمستان - کارگردان: محمد کاسبی - 1368 - علی مرتضایی نسب ( مجید مجیدی ) از معلمین آموزش و پرورش جهت تدریس به یکی از مدارس محروم کشور منتقل می شود. او بامشاهده وضع مالی مردم و جهل و فقر حاکم بر آن ها درصدد کمک به مردم و از جمله شاگردانش بر می آید.
sahan
sahan 2 دنبال کننده