نحوه ی بیان قطعی برق در انگلیسی

183
اشنایی با عبارت معادل قطعی برق در زبان انگلیسی
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده