مستند زندگینامه ای پاسدار شهید سردار حاج محسن وزوایی

220
مستند زندگینامه ای پاسدار شهید سردار حاج محسن وزوایی
فرمانده تیپ 10 سیدالشهدا (ع) تهران
ولادت: 5 مرداد ماه 1339 (نظام آباد - تهران)
شهادت: 10 اردیبهشت ماه 1361 (خرمشهر - خوزستان)
آرامگاه: قطعه 26، ردیف 44، شماره 46 (بهشت زهرا (س) تهران)