آموزش حسابداری حقوق و دستمزد - مالیات مرخصی استفاده نشده

297
یکی از موضوعات مهم در بحث حقوق و دستمزد مرخصی استفاده نشده می باشد و اینکه مالیات آن به چه صورتی می باشد که در این کلیپ به توضیح آن پرداخته شده است