جلسه غیر رسمی ایران و آمریکا با حضور ۴+۱ برگزار خواهد شد؟

15
عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت: به پیشنهاد «بورل»، نماینده عالی اتحادیه اروپا در حال بررسی پیشنهاد جلسه غیر رسمی با حضور ۴+۱، ایران و آمریکا هستیم.
Milad Beiki
Milad Beiki 19 دنبال کننده