کسب و کارهای کوچک، فروش خود در روزهای کرونا را چه کنند؟

209
سید حمیدرضا عظیمی مشاور بازاریابی، در این برنامه تلویزیونی که از شبکه 5 سیما پخش شده است، در مورد راهکارهایی برای کاهش آثارِ منفیِ کرونا بر اصناف و کسب و کارهای کوچک میگوید. این ویدیو که جنبۀ مشاوره ای دارد را ببینید.
https://hamidazimi.ir